Het Fochplein in Leuven
Binnen in de kerk van Genoelselderen
De opgravingen in Maasmechelen (Mottenkamp) 2011-2012

Welkom bij Studiebureau Archeologie

Archeolgie is een sector in beweging. Sinds enkele jaren worden vele particulieren, bedrijven, overheden, ondernemers, bouwfirma's,... geconfronteerd met de verplichting archeologisch onderzoek uit te laten voeren voorafgaand aan hun (bouw)plannen.

De verplichtingen hiertoe worden opgelegd en de voorwaarden opgesteld door het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed en kunnen verschillende vormen aannemen. Meest voorkomend zijn veldverkenningen, archeologische vooronderzoeken (proefsleuven of kijkvensters), boorcampagnes, archeologische opgravingen, …

Wie zijn we? Wat doen we?

Om op een efficiënte en flexibele manier tegemoet te komen aan de vragen van de vele verschillende opdrachtgevers, werd begin januari 2009 Studiebureau Archeologie BVBA opgericht.

Studiebureau Archeologie BVBA wil zich inzetten om op een wetenschappelijke en kwalitatieve wijze het bedreigde archeologisch erfgoed te registreren, op te graven en het opgravingsarchief beschikbaar te stellen voor huidige en toekomstige archeologen en geïnteresseerden.

Hiertoe bieden wij de mogelijkheid alle facetten van het archeologisch onderzoek uit te voeren. Van advisering (behoud in en ex situ) in de planningsfase over uitvoeringvan archeologische (voor)onderzoeken tot de (natuurwetenschappelijke) verwerking van een opgraving.

Indien u hiervoor interesse heeft kan u ons altijd contacteren voor een vrijblijvende offerte en advies. Onze mensen hebben reeds een jarenlange archeologische ervaring en kunnen mee helpen aan de voor u beste oplossing.